TURKISH STUDENT - Yurtdışı Eğitim Rehberiniz
Kore'de Eğitim

Kore’de Eğitim

Eğitim Sistemi

  • Eğitim sistemi: tek yönlü 6-3-3-4 yıllık sistem
  • Zorunlu eğitim: altı yıl ilkokul ve üç yıl ortaokul olmak üzere dokuz yıl zorunlu eğitim
  • Okul sömestirleri: ilk sömestir Mart’tan Ağustos’a, ikinci sömestir Eylül’den Şubat’a kadar
  • Tatil: yaz tatili – Temmuz’dan Ağustos’a, kış tatili Aralık’tan Şubat’a kadar

Kore’de Yüksek Öğrenim

Kore’nin yüksek öğrenim kurumları arasında, üniversiteler, endüstri üniversiteleri, yüksekokullar, eğitim üniversiteleri, açık üniversiteler, teknik üniversiteler ve diğer çeşitli kuruluşlar yer almaktadır. Kore’deki üniversiteler, onları kuran kurumlara göre sınıflandırılırlar; örneğin, Kore Hükümeti tarafından kurulan ve yönetilen üniversitelere ulusal üniversiteler, yerel hükümetlerce kurulan ve yürütülen üniversitelere devlet üniversiteleri ve tüzel eğitim kurumları tarafından kurulan ve yürütülen üniversitelere ise özel üniversiteler denir. Üniversitelerdeki öğrenci seçimleri de dâhil olmak üzere, Kore Hükümeti, üniversitelerin özerkliğini desteklemek amacıyla, yalnızca minimum düzeydeki temel gereksinimlerini karşılar. Ulusal akademik yeterlilik sınavı, makale sınavları, nitelikler, tavsiye mektupları gibi gerekli belge ve standartların değerlendirilmesini her üniversitenin kendi kayıt kabul departmanlarına bırakarak, üniversitelerin kendilerine en uygun öğrencileri seçme yetkisi artırılmıştır. 1 Nisan 2007 tarihi itibariyle, Kore’de tam 412 üniversite vardır. Bunların 175’i normal üniversite, 152’si yüksekokul, 36’sı lisansüstü eğitim veren kurum, 17’si siber üniversite, 14’ü endüstri üniversitesi, 11’i eğitim üniversitesi ve 7’si diğer türlerdeki üniversitelerdir.

Üniversiteler

Üniversite eğitiminin amacı, akademik teorileri derinlemesine araştırmak, ulusun ve insanlığın gelişimi için gerekli olan geniş çaplı ve detaylı uygulama metodları geliştirmek ve kişilerde liderlik vasıflarını ortaya çıkarmaktır. Üniversite programlarının süresi 4-6 yıldır. Tıp, geleneksel tıp ve diş hekimliği programlarının her biri 6 yıllık eğitimleri kapsamaktadır. Ayrıca, otuz ayrı alanda farklı derece programları da vardır. Bunlarda bazıları, edebiyat, hukuk, teoloji, siyaset bilimi, iktisat, işletme yönetimi, kamu yönetimi, pedagoji, kütüphanecilik, fen bilimleri, mühendislik, diş hekimliği, geleneksel tıp, eczacılık, hemşirelik, tarım, veterinerlik, balıkçılık, güzel sanatlar, müzik gibi bölümlerdir. Mezuniyet için gerekli olan toplam kredi koşulu genellikle 140 kredidir. Lisans derecesi, okul tüzüğünde belirtildiği şartlara uygun olarak programı bitirenlere verilir.

Yüksekokullar

Yüksekokullar, Beşeri ve Sosyal Bilimler, Doğa Bilimleri, Mühendislik, Sahne Sanatları ve Beden Eğitimi, Sağlık gibi alanlarda eğitim verir ve bu programların süresi en az iki veya üç yıldır. 2 yıllık bir yüksekokul programından mezun olmak için 80 kredi; 3 yıllık bir programdan mezun olmak içinse 120 kredi gereklidir. Yüksekokul diploması, okul tüzüğünde belirtildiği şartlara uygun olarak programı bitirenlere verilir. Yüksekokul mezunları üniversitelere, endüstri üniversiteleri veya açık üniversitelere devam edebilirler.

Lisansüstü Eğitim Veren Kurumlar

Lisansüstü eğitim veren kurumlar, akademik araştırma ve yaratıcılık becerilerini yönlendirirken yüksek öğrenim hedeflerini daha derinlemesine izlemek amacını güder. Bu gibi okullar, akademik araştırmalara odaklanan genel kapsamlı lisansüstü programları ve pratiğe dayanan özel kapsamlı lisansüstü programları olarak ikiye ayrılmaktadır.

Master Programları

Master programları için eğitim süresi iki yıl ya da daha fazladır. Genellikle öğrencilerin 24 krediyi tamamlamaları beklenir. Önceden belirlenen kredileri tamamladıktan ve belli bir sınav dizisini geçtikten sonra, Master derecesi adayları, en az üç kişilik bir sınav kurulunun onayından geçmek zorunda oldukları bir Master tezi sunarlar.

Doktora Programları

Doktora programları için eğitim süresi üç yıl ya da daha fazladır. Genellikle öğrencilerin 36 krediyi tamamlamaları beklendir. Önceden belirlenen kredileri tamamladıktan ve belli bir sınav dizisinin geçtikten sonra, Doktora derecesi adayları, en az üç kişilik bir sınav kurulunun onayından geçmek zorunda oldukları bir Doktora tezi sunarlar.

Doktora Sonrası Programları

Bu program ve dersler, Doktora programını tamamladıktan sonra araştırma çalışmalarına devam etmek için verilmektedir. Şu anda, Kore’deki birçok üniversite, doktora sonrası araştırmacıları BK21 programı için araştırma projeleri üzerinde çalışmaları amacıyla üniversitelerine davet etmektedir.

Yabancı Öğrencilerin Eğitimi

Küreselleşmeyle birlikte, Kore üniversiteleri uluslararası işbirliği ve değişim programlarını genişletirken, bir yandan da uluslararası rekabette de yer almak için yabancı öğrencileri okullarına davet ederler. Bunu gerçekleştirmek için, Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, “Study Korea Project (2004)” programını oluşturdu ve bu program dâhilinde 2012 yılına kadar 100.000 yabancı öğrenciyi Kore üniversitelerine çekmek hedeflendi. Bu hedefi gerçekleştirmek için, Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, hükümet burslarını artırmak, yabancı öğrencilerin eğitim ve yaşam koşullarını geliştirmek, daha etkin bir yönetim desteği sağlamak gibi projeler başlattı. Kore’deki yabancı öğrenci istatistiklerine göre, 1 Nisan 2008 tarihi itibariyle Kore’de eğitim alan 63.952 yabancı öğrenci vardır. Bu öğrencilerin geldikleri ülkelere bakılırsa, yabancı öğrenciler toplam 143 farklı ülkeden gelmektedir. Eğitim aldıkları alanlar açısından bakıldığında ise, 19.592’si Kore dili öğrencileri, 28.197’si lisans öğrencisi, 12.888 lisansüstü öğrencisi ve 3.846’sı diğer alanlardan öğrencilerdir.

Eğitim Programı

Normal Sömestir Programı
Bu programlarda, yabancı öğrenciler diğer bütün öğrenciler gibi bahar ve güz sömestirlerinde normal ders programlarını takip ederler. Genel dersler Korece ya da başka bir yabancı dilde verilir.

Değişim Öğrencisi Programı
Kore’deki birçok üniversite, kardeş okullarıyla aralarındaki değişim anlaşmaları gereğince karşılıklı öğrenci değişimleri gerçekleştirirler.
Bu öğrenci değişim programları, bir süreliğine yabancı üniversitelerde eğitim görme olanağı verir. Değişim öğrencisi olarak seçilen öğrenciler belirli bir derecede akademik başarıya ve yabancı dil bilgisine sahip olmalıdır.

Tatil Dönemi Programları
Yaz veya kış tatillerinde, yabancı öğrenciler, normal dersleri veya Korece dil derslerini alabilirler.

İngilizce Verilen Dersler
Şu anda, üniversite eğitimlerini uluslararası geçerli bir hale getirmek isteyen üniversiteler, programlarının %30’unu İngilizce vermektedirler. İngilizce verilen derslerin oranı lisansüstü programlarında, lisans programlarından daha fazladır. Bazı üniversitelerde ise tüm derslerin İngilizce verildiği uluslararası programlar da vardır.

Korece Dil Programları
Birçok üniversite, yabancı öğrenciler için üniversite dâhilinde kurdukları Korece dil kursları imkanını da sağlar. 3-4 haftalık kısa süreli kurslar, kısa bir zaman zarfından sözlü iletişim becerilerini geliştirmek amacıyla verilir. 10-40 haftalık daha uzun bir zamana yayılan kurslarda ise gerçek hayata dair aktiviteler eşliğinde, iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve bu derslere ek olarak verilen kültür dersleriyle de Kore kültürü hakkındaki bilgilerin yaygınlaştırılması hedeflenir.

Üniversite Bursları

Kore’deki birçok üniversite, yabancı öğrenciler için burs imkânları sağlar. Birçok üniversite, akademik başarılarına göre yabancı öğrencilerin eğitim ücretlerinin %30-%100 kadarını karşılar. Üniversite bursları hakkında daha geniş bilgi ve yardım almak için: www.studyinkorea.go.kr

Etiketler
Yorum yok

Sorry, the comment form is closed at this time.