TURKISH STUDENT - Yurtdışı Eğitim Rehberiniz
AnasayfaÜlkelerİngiltere'de EğitimBirleşik Krallık’ta Lisansüstü Eğitim
Birleşik Krallık'ta Lisansüstü Eğitim

Birleşik Krallık’ta Lisansüstü Eğitim

Neden lisansüstü seviyesinde eğitim?

Lisansüstü eğitim son dönemlerde eskiye nazaran çok daha yaygın. Küresel ekonomimizin kesin olarak bir bilgi ekonomisi haline geldiği gerçeğini göz ardı edemeyiz: artık yalnızca dört dörtlük bir üniversite mezunu olmak yeterli değil, aynı zamanda bir lisansüstü eğitim periyoduyla becerileri artırmak ve kavrama gücünü geliştirmek gereklidir.

Dünya çapında artmakta olan mezun sayısı bunu gerçekleştirmek için Birleşik Krallık (BK) üniversitelerine yönelmektedir. Tabi ki BK’ta daha uzun süre kalmanın birçok çekici yanı var. Her yıl BK Adalarından geçen milyonlarca gezgin gibi öğrencileri de buraya kültürel ve tarihi bakımdan zengin, bozulmamış, hem klasik hem çağdaş çeşitli doğal manzaralar, şehirler, kasabalar ve köyler çekmektedir; aynı zamanda şüphesiz BK’yı Avrupa’nın keşfi için uygun bir başlangıç noktası olarak görüyorlar.

Fakat BK kültürünün ziyaretçileri cezbeden özelliklerinin muhtemel lisansüstü eğitim için engel teşkil etmesinden korkulabilir. BK eğitim sistemi, yapıları ve gelenekleri dünyanın diğer yerlerindekinden o kadar farklı mı? Örneğin; Kuzey Amerika’daki başarılı bir lisans kariyerini bir BK üniversitesinin bağlamı içerisinde tayin edilmiş bir lisansüstü programıyla geliştirmek mümkün müdür? Kesinlikle mümkündür.

Birleşik Krallık’taki Lisansüstü Programlar

Lisansüstü programların adlandırılmasında bazı temel farklılıklar vardır; fakat bunlar akademik çevrede veya işverenler arasındaki nitelik farklılıklarını (düşünsel derinlik, önem veya durum) göstermez. BK’ta master programı iki tamamlayıcı şekil alır: ödev ve bazen araştırma gerektiren, bir dizi kurstan ve genellikle bağımsız araştırma projesinden oluşan öğretilen master (alana bağlı olarak MA, MSc olarak adlandırılır); öğretilen masterla aynı akademik seviyede ve genellikle aynı sürede tasarlanan araştırma masterı (MPhil., MRes olarak adlandırılır). Ancak araştırma masterı, adayların kendilerini yalnızca bağımsız araştırma projesinin tamamlanmasına adamalarını gerektirir. Bazı BK üniversitelerinin hem öğretilen üniteler hem de bağımsız araştırma projesinden oluşan MPhil sunduklarını da eklememiz gerekir.

BK’taki yüksek araştırma programının üç ayrı şekli vardır: Edebiyat Fakültesi Masterı (M.Litt.) 50,000 kelimelik bir çalışmaya denk gelen ölçü ve değerdeki bağımsız araştırma projesi gerektiren iki yıllık bir programdır. BK’ta genellikle master programıyla doktora arasındaki orta noktayı temsil eden bir program olarak değerlendirilir. BK doktorası iki ayrı şekildedir; baskın olan şekil (Ph.D. veya D.Phil. olarak adlandırılır) büyük bir bağımsız araştırma projesi gerektirir. Genellikle 80-100,000 kelimelik bir çalışmaya denk olması istenir ve bir araştırma danışmanının rehberliğiyle yürütülür. Bir diğeri ise öğretilen şekildir. Bu da adaylara alanlarını en üst seviyede araştırma olanağı sunar; fakat bu hedefe bir dizi öğretilen kurslar yoluyla gider. Mevcut durumda uygulamalı bilim dallarında (eğitim ve mühendislik gibi) en yaygın olanıdır.

Avantajlar

BK lisansüstü programlarındaki yapısal farklılıklar denizaşırı ülkelerden ileriyi kapsayan muhtemel lisansüstü programlar için olumlu avantaj sağlar. Kesin ve çabuk ortaya çıkan faydalarından birisi programların sürekliliğidir: İngiliz araştırma masterı ve öğretilen master programları (MA, MSc, MPhil) bir yıllık programlardır ve genellikle Ekimden Hazirana kadar süren akademik yıl içerisinde yürütülür. Ancak program bir araştırma tezi gerektirdiğinde genellikle program Eylüle uzar (toplam eğitim süresi 11 ay); İngiliz doktorası (D.Phil., Ph.D.) üç yıllık bir programdır ve birçok aday tezlerini bitirmek için ayriyeten 1 yıl uzatır. İngiliz yaklaşımının bir diğer önemli avantajı ise öğretim şeklidir: BK’taki lisansüstü eğitmenlerin yol gösterme prensibi her zaman bağımsız ve orijinal araştırmaya teşvik etmeye yönelik olmuştur ve bu maksatla çok küçük ve birbiriyle etkileşimli sınıfların önemine her zaman vurgu yapılmıştır. Aslında sosyal bilimler ve beşeri bilimler alanlarında eğitimin büyük kısmı bire bir olarak yürütülmektedir. Ayrıca BK’taki üniversitelerinin lisansüstü öğrencilerine ileri gelen profesörlerin eğitimini sunduğunun da altı çizilmelidir; lisans eğitimi asistanları lisansüstü öğrencilerine master veya doktora programlarında ders vermemektedir.

Destek

Lisansüstü öğrencilerine sunulan uzman desteği İngiliz tecrübesini diğerlerinden ayıran niteliklerdendir ve bu BK üniversitelerinin küresel araştırma merkezi konumunda olduğunu yansıtır. BK üniversitelerinin çoğunluğu ‘araştırma yoğunluklu’ kurumlardır. Bu, akademik personelin ve öğrencilerin muhtelif araştırma alanlarının en üst düzeyinde çalışması için yüklü miktarda yatırım yaptığı anlamına gelir. Bunun lisansüstü öğrencilere birçok faydası vardır: öncelikli olarak öğretilen master (MA, MSc) ve araştırma masterı (DPhil., Ph.D.) programları belirli bir alanda keşifleri ve yenilikleri yansıtır ve şekillendirir. Öğretilen programlardaki eğitmenler ve doktora danışmanları kendi alanlarında dünyanın en iyileridir. Laboratuvarlardan kütüphanelere zengin araştırma kaynakları vardır, bunlar önde gelen araştırmacıların çalışmalarını desteklemektedir ve öğrencilerin de erişimine açıktır. BK’nın araştırma yoğunluklu üniversitelerinin itibarı; başarılı lisansüstü öğrencilerinin iş dünyasında, endüstride, medyada ve tabi ki akademik çevrede dünyanın önde gelen işverenlerinin ilgi ve yatırımını çekmesini sağlamaktadır.

Öğretime ve denetime bireysel yaklaşım BK’ta güçlü bir kamu sağduyusuyla eşleşmiştir ve bu da lisansüstü tecrübenin temelini oluşturmaktadır. Birçok BK üniversitesi lisansüstü öğrencileri için altyapı, entelektüel ve sosyal odaklanma sunan Yüksekokullara sahiptir. Bir Yüksekokul, genellikle zorlu görünen bir çalışma programına başlamak için idari gereklilikleri basitleştirir ve program süresince tavsiye ve desteklerini sürdürür. Yüksekokullar genellikle eğitim merkezleri olarak da hizmet verir; çeşitli jenerik ve alana özgü becerileri geliştirmenize imkan sunar.

Finans

Her yıl BK üniversiteleri denizaşırı ülkelerden gelen lisansüstü öğrencilerine milyonlarca pound burs vermektedir. Git gide daha da fazla küresel şirket uluslararası öğrenciler için lisansüstü bursları vermektedir. Şunu da belirtmek gerekir ki uluslararası öğrenciler için BK bursları birçok şekli alabilir: program ücretlerinde indirim, yalnızca eğitim ücretlerinin ödenmesi veya hem program ücretini hem de geçim masraflarını (barınma vs) kapsayan tam burs. Finansman için son başvuru tarihleri Haziranla Mayıs ayları arasında değişmektedir; bu nedenle programlara başvurma ve finansman arama için erken hazırlık yapılması tavsiye edilir.

Neden Birleşik Krallık?

Lisansüstü eğitim sağlayıcıları olarak BK üniversiteleri önde gelen küresel kurumların önemli özelliklerini paylaşmaktadır. Özel altyapı, destekleyici finansman şemaları, bireysel ihtiyaçları karşılamak için çeşitli programlar ve çalışma şekilleri ve öğrencilerini araştırma girişimlerinde en üst düzeyde bütünleştirmek için bir ortak amaç sunmaktadırlar. Onları diğerlerinden ayıran ise eşsiz kültürel, tarihi, sosyal çevreleri ve entelektüel mükemmellik konusundaki yüzyılların itibarıdır; kısaca, her yıl BK’yı ziyaret eden birçok öğrenciyi buraya getiren nedenlerdir. Eğer lisansüstü eğitim düşünüyorsanız BK’ya bir hedef olarak bakın ve zaman kaybetmeden araştırmanıza başlayın.

Dr James Clark
Reader in History
Head of the Graduate School of Arts and Humanities, University of Bristol
[email protected]

Etiketler
Yorum yok

Sorry, the comment form is closed at this time.