TURKISH STUDENT - Yurtdışı Eğitim Rehberiniz
Xavier 468×60 Amerika
AnasayfaÜlkelerAmerika'da EğitimABD’de Lisans Eğitimi Hakkında
ABD’de Lisans Eğitimi Hakkında

ABD’de Lisans Eğitimi Hakkında

Amerika Birleşik Devletleri’nde lisans eğitimi almak istiyorsanız bu makaleyi mutlaka okuyun.

Kurum Tipleri

  • Yüksekokullar, Üniversiteler ve Enstitülerin farkları
  • Eyalet Üniversiteleri
  • Özel Üniversiteler
  • Yüksekokul
  • Teknik ve Meslek Yüksekokulları

Yüksekokullar (Colleges), Üniversiteler ve Enstitülerin Farkları

ABD’deki diploma veren kuruluşlar bu terimlerden herhangi biriyle ifade edilebilir. Yüksek Okul ve Enstitüler hiçbir şekilde Üniversitelerin seviyesinden düşük değildir. Genel kural olarak Yüksekokullar daha küçük olmayı ve sadece lisans programı sunmaya yönelirken, üniversiteler ayrıca lisans üstü eğitimde sunar. Bu yazıda “okul”, “yüksekokul” ve “üniversite” kelimeleri değişimli olarak kullanılacaktır. Bir enstitü, genellikle birbiriyle bağlantılı konulardan oluşan alanlarda derece programları üzerine uzmanlaşmıştır. Böylece teknoloji enstitüsü, moda enstitüsü, sanat ve tasarım enstitüsü gibi enstitülerde sunulan derece programlarına katılırsınız. Her yüksekokul ya da üniversitede sanat fakültesi, fen fakültesi veya işletme  fakültesi gibi fakülteler bulunmaktadır. Her fakülte, üniversite veya yüksekokul tarafından sunulan, derece programlarından sorumludur. 

Eyalet Üniversiteleri 

Eyalet üniversiteleri, ABD eyalet hükümetleri (örneğin California, Michigan veya Texas) tarafından kurulan ve sübvanse edilen, o eyaletde yaşayanlara düşük maliyetli eğitim sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Özel kuruluşlardan ayırt etmek amacıyla ayrıca devlet üniversitesi olarakda ifade edilebilir. Bazıları ünvanlarına “eyalet üniversitesi”  ifadesini veya bölgesel belirteç olan “doğu” veya “kuzey” ifadesini ekler. Devlet üniversitesi 20,000 ve üstü öğrenci ile özel üniversitlerden daha büyük olmaya amaçlar. Genel olarak eyalet üniversitelerin eğitim ücretleri özel üniversitelerden daha düşüktür. Ayrıca, eyaletde yaşayanlar (eyaletde yaşayan ve vergisini ödeyenler), eyalet dışından gelenlere göre çok daha düşük bir eğitim ücreti verirler. Uluslararası öğrenciler, eyalet dışı yaşayanlar gibi farz edilir ve bu nedenle eyalet üniversitelerin düşük eğitim ücretlerinden yararlanamaz. Buna ek olarak uluslararası öğrenciler, eyalet içi yaşayanlardan daha yüksek bir giriş ücreti vermek zorundadırlar.

Özel Üniversiteler 

Özel kurumlar sermayesi bağış, eğitim ücreti, araştırma yardımı ve mezunlarından gelen hediyelerin birleşiminden oluşmaktadır. Eğitim ücretleri eyalet üniversitlerine göre yüksektir, fakat eyalet içi veya eyalet dışı olarak herhangi bir ayırım yapılmamaktadır. Dini bağlılığı olan veya tek cinsiyet yüksekokulları, özeldir. Genelde özel üniversitelerin kampüslerinde 20,000’den az öğrencisi olurken, özel yüksekokulların öğrenci sayısı 2,000’den azdır. 

Community College (Yüksekokul) 

Community College (Yüksekokul), mükemmel teknik ve mesleki  programlar sunduğu gibi, genellikle associate of arts (A.A.) veya associate of science (A.S.) olarak da adlandırılan 2 yıllık lisans programları sunmaktadır. Adındanda anlaşılacağı gibi, community college, orta öğretim okulları, devlet kurumları ve iş verenler ile bağlantısı  olan devlet tabanlı kuruluşlardır. Birçok Amerikalı öğrenci ailesi ile birlikte kampüs yakınında kalır. Community college bazen özel, bazende kamu kuruluşu olabiliyor. Bazen bu okullara Junior College (üniversitenin birinci ve ikinci sınıfı öğretim programı uygulayan okul) veya iki yıllık yüksekokul olarak da adlandırılabiliyor. Artan sayıda uluslararası öğrenciler community college eğitimi seçiyor. Çoğu zaman 2 yıllık  kuruluşların eğitim ücretleri 4 yıllık kuruluşların eğitim ücretlerinden daha düşük oluyor. Ve ayrıca birçoğunun, öğrencinin transfer olup, yerel eyalet üniversitesinde lisans programının 3. yılına devam etmesi için anlaşmaları mevcuttur.

Teknik ve Meslek Yüksekokulları

Bu kuruluşlar, öğrenciyi çalışma dünyasına hazırlamak üzerine uzmanlaşmıştır. Öğrencilere, belirli bir mesleğin veya teknojinin tabanındaki teoriyi ve teknoloji ile nasıl çalışılacağını gösteren kısa dönemli programlar ve sertifikalar sunar. Programlar çoğu zaman 2 sene veya daha az sürer. ABD’de binlerce teknik veya meslek yüksekokulu bulunmakta, ve bunların bazıları özel, bazılarıda kamu kuruluşlarıdır. 

Lisans Seviyesi

Lisans ve Önlisans

Lisans derecesi genelde tamamlaması 4 sene alır, fakat bazı öğrenciler biraz daha az bir zamanda tamamlarken, bazı öğrencilerde daha uzun zamanda tamamlayabiliyor. Önlisans genelde tamamlaması 2 yıl alır. Önlisans programları, “Terminal” programlar denilen, mezun olduğunda belli bir kariyere yönelten programlar veya “Transfer” programları denilen ilk iki senesi lisans seviyesinde olan ve fen, tarih veya felsefe gibi yüksek bilimlere yönlendiren programlar sunar. Böylece 3. yılında 4 yıllık bir lisans programına geçiş yapabilir. Önlisans programları community college olarak bilinen iki yıllık yüksekokullarda sunulur. 4 yıllık yüksekokul ve üniversiteler, lisans seviyesi programlar sunmakla beraber ayrıca az sayıda önlisans seviyesi programı sunmaktadır. 

Amerikan Lisans Seviyesi

Amerikadaki lisans seviyesi programların en cazip özelliği esnek olmasıdır. Genellikle çok çeşitli kurslardan seçiminizi yapıp kendinize ait bir eğitim programı oluşturabilirsiniz. Belirlenen kredilerin sayısını tamamlayınca lisansınızı almaya hak kazanırsınız ki bu genelde dört yıllık bir eğitim süreci ile tamamlanır. İlk yıl “freshmen”, ikinci yıl “sophomore”, üçüncü yıl “junior” ve dördüncü yılda “senior” olarak ifade edilir. Amerikada okuyan öğrencilerin 4 yıldan daha uzun bir sürede mezun olduğunu okumuş olabilirsiniz. Bunun nedeni alan değiştirmeleri ve yeni alanlarından mezun olabilmek için kredi biriktirmeleri olabilir. Veya akademik, kişisel veya finansal nedenlerden dolayı dönem başına alması gereken ders sayısından daha az ders alması olabilir. Ne varki uluslararası öğrenciler yarı zamanlı eğitim alamazlar ve tam zamanlı eğitim görmek zorundadırlar. İlk iki yılda alınan dersler, “alt bölüm dersleri” ve son iki yılda alınan derslerde “üst bölüm dersleri” olarak ifade edilir.

Akademik Takvim

Akademik yıl her üniversite ve yüksekokul için hafif farkları olsada genellikle Ekim’de başlayıp Mayıs’da bitmektedir. Sömestr denilen ve 18 haftadan oluşan dönemlere bölünebilir. Buna alternatif olarak “quarter” veya “trimesters” (üç aylık dönem) olarak ifade edilen 12 haftalık sürelerde olabilir. Buna ek olarak, üniversiteler çoğu zaman 6 – 8 haftalık yaz dönemi uygular. Bu isteye bağlı, daha kısa sürede mezun olmak isteyen, normal dönem içindeki ders miktarını hafifletmek isteyen veya dönem içinde başarısız oldukları dersin telafisi amacıyla başvurabilecekleri bir seçenektir. İki temel tatil dönemi vardır: 2 ile 4 hafta arası “kış tatili” (Aralık-Ocak) ve bazen Mart başı ve Nisan ortasında yapılan 1 haftalık “bahar tatili”. 

Amerikan Yüksekokullarında Yaşam Boyu Eğitim

Amerika’da yüksekokul ve üniversitelerde eğitim görmek istiyorsunuz fakat zamanınız kısıtlı. Belki Amerikan kampüslerindeki hayatı tecrübe ederken, belirli konularda bilgilerinizi arttırmak istiyorsunuz. Bu kesinlikle eğitim tecrübenize katkıda bulunacak bir deneyim. Ve Amerikan Yüksekokulları sizin gibi öğrencileri mutlulukla karşılar. Yüksekokullara yazıp durumunuzu açıklamanız ve “özel öğrenci” veya “yaşam boyu eğitim öğrencisi” olarak başvuru için bilgi istemeniz gerekmektedir. 

Profesyonel Eğitim 

Amerikan üniversite sistemin Profesyonel (kariyer odaklı) eğitimde dahildir. Büyük üniversiteler, sanat ve fen yüksekokullarını ve birçok uzmanlık okulunu da kapsamaktadır – genelde işletme, tarım, eczacılık, hukuk, gazetecilik. Teknoloji enstitüsü sunduğu tüm seviyelere bilimsel bir önem vermektedir. 

Uzaktan Eğitim 

Uzaktan eğitim, Amerika’da kısa profesyonel kurslardan, lisans seviyesi programlara kadar her türlü eğitimin yapıldığı ve popüleritesi artan bir eğitim sistemidir. Uzaktan eğitim öğretim metodunu kullanan birçok kuruluş lisans seviyesi program sunmaktadır. Uzaktan eğitim modeli ile öğrenciler sınflarda veya kampüste bulunmak zorunda kalmıyor. Bunun yerine internet, uydu televizyonu, video konferansı ve diğer elektronik vasıtalar gibi teknolojiler üzerinden eğitim verilmektedir. Bunun anlamı uluslararası öğrencilerin kendi ülkelerinden çıkmadan Amerikan lisans programı için eğitim alabilir, fakat tabiki yüz-yüze görüşme ve eğitim için  kısa dönemli olarak ABD’deki kampüsüne gelmek zorundadırlar.

Etiketler
Yorum yok

Sorry, the comment form is closed at this time.