TURKISH STUDENT - Yurtdışı Eğitim Rehberiniz
AnasayfaÜlkelerAlmanya'da EğitimAlmanya’da Yükseköğrenim
Almanya’da Yükseköğrenim

Almanya’da Yükseköğrenim

Üniversiteyi yurtdışında okumak birçok gencin hayallerini süslemekte. Peki neden? Hangi beklentilerle kurulur bu hayaller? Ne tür faydaları, katkıları olacaktır üniversite için yurtdışına gitmenin? Bu sorunun kuşkusuz birden fazla cevabı var: Her şeyden önce yabancı bir dili yerinde öğrenir ve kullanırsınız. O dili iyice içselleştirir, o ülkenin kültürünü yakından tanırsınız. Farklı kültürlerde yetişmiş insanlarla diyalog kurabilme becerileriniz gelişir. Otonom, kendi kararlarını kendi başına veren bir birey olma fırsatıyla erken yaşta karşılaşırsınız. Zorluklarla tek başına mücadele edebilmeyi öğrenirsiniz. Ve belki de en önemlisi, mesleğini icra ederken iki dili aynı akıcılıkta kullanabilen bir birey olarak iş hayatına ayrıcalıklı bir konumda başlarsınız.

Yükseköğreniminizi Almanya’da yaparsanız bunlardan çok daha fazla artınız, birden fazla avantajınız olur:

 • Alman üniversiteleri devlet tarafından finanse edilir ve eğitim ücretsizdir. Sadece her dönem, üniversiteden üniversiteye değişen, 150-300€ civarında dönemlik bir katkı payı ödenir. Alınan bu ücrete toplu taşıma olanaklarından ücretsiz faydalanmanızı sağlayan bir seyahat kartı dahildir. Nadiren, bazı yüksek lisans programlarında, programın bağlı bulunduğu üniversitenin kararıyla dönemlik katkı payı dışında ücret talebi de söz konusu olabilir.
 • Almanya’daki yükseköğrenim kurumlarında araştırmacılara geniş olanaklar sunulur, güncel uluslararası bilimsel araştırmalar, bilim ve teknolojideki son gelişmeler eğitim alanına hızlı bir şekilde aktarılır ve böylece her alanda yüksek standartlarda eğitim verilir. Genel olarak Almanya’daki yükseköğrenim kurumları öğrencileri analitik düşünmeye, neden-sonuç ilişkilerini saptamaya, bilimsel araştırma yapmaya, problem çözmeye, takım çalışması içinde yer almaya, proje yürütmeye ve derslere aktif olarak katılmaya teşvik eder. Ezberci ve yalın teorik bir eğitim anlayışından ziyade uygulamalı bir öğrenim sistemi söz konusudur ve öğrenim ve araştırmaya eşit ağırlık verilir.
 • Almanya’da yükseköğrenim kurumları ikiye ayrılır: üniversiteler (Universitäten) ve uygulamalı bilimler üniversiteleri (Fachhochschulen). Farklı yapılandırılmış olan bu iki üniversite çeşidinden kendinize uygun olanını seçebilirsiniz. Fachhochschule (FH) adı verilen yükseköğrenim kurumları ön lisans diploması veren meslek yüksekokulları değildir. Üniversite statüsündedirler ve bachelor (lisans) ve master (yüksek lisans) diplomaları verirler. Üniversiteler teorik ağırlıklı eğitim verirken‚ FH daha çok pratik eğitime ağırlık verir. İş hayatında gerekli olan pratik alanlarda yoğunlaşır; dolayısıyla iş hayatına yönelik daha iyi bir hazırlık verir. Öğrencilerin yoğun şekilde uygulamalı eğitim almasını sağlayan FH iş dünyasının spesifik ihtiyaçlarını karşılayan bölüm ve staj seçenekleri de sunar. FH endüstri ve işletmelerle yakın bir işbirliği içerisinde çalışır ve müfredat ve program içerikleri sanayi ve işletmelerin ihtiyaçları göz önüne alınarak planlanır. Bu okullarda ağırlıklı olarak teknik alanlarda ve işletme bölümlerinde eğitim verilir. Tıp, veterinerlik, diş hekimliği ve eczacılık fakülteleri FH’larda bulunmaz, yalnızca üniversitelerde bulunur.
 • Eğer sanat alanında eğitim almak isterseniz Almanya’da görsel sanatların, güzel sanatların ve müziğin çeşitli kollarında eğitim veren 58 adet akademi ve konservatuvar bulunur. Türkiye’de güzel sanatlar eğitimi genel olarak üniversite bünyesindeki bir güzel sanatlar fakültesinde verilirken Almanya’da Kunsthochschule, yani güzel sanatlar üniversiteleri bulunur.

Almanya’da eğitim için geniş bir tercih yelpazesi mevcuttur. 2013-14 eğitim yılı itibariyle Almanya’daki 421 yükseköğretim kurumunun 253’ü Fachhochschule, 110’u Universität ve 58’i ise Kunst- und Musikhochschule’dir. 421 üniversitenin sadece 12’si özel üniversitedir. Geri kalanı ise kamuya ait okullardır. Almanya’da bulunan bütün elit üniversiteler kamuya aittir. 2012 Bologna Süreciyle birlikte, Almanya’da eskiden verilen farklı diploma unvanları standartlaştırılmış, Bachelor, Master ve PhD olarak düzenlenmiştir. Eğitim dili İngilizce olan yüzlerce program mevcuttur. Tıp, veterinerlik, eczacılık, diş hekimliği, hukuk, öğretmenlik gibi bazı bölümler haricinde genel olarak öğrenim üç yıllık Bachelor ve iki yıllık Master programlarından oluşur. Tercih edeceğiniz üniversite akademik geçmişiniz, yatkınlıklarınız ve gelecekle ilgili planlarınızla yakından ilişkilidir.

Almanya’da 2013 yılı itibariyle 2,5 milyondan fazla üniversite öğrencisi bulunmaktadır. Türkiye kökenli üniversite öğrencilerinin sayısı 7000’den fazladır. Erasmus programlarında Türkiye’den giden öğrencilerin ilk tercih ettikleri ülke Almanya’dır.

TU 9 Üniversiteleri

Almanya’nın bazı teknik üniversiteleri ‘TU9’ ismi altında birleşmiştir (www.tu9.de): RWTH Aachen, TU Berlin, TU Braunschweig, TU Darmstadt, TU Dresden, Leibniz Universität Hannover, Karlsruher Institut für Technologie, TU München, Universität Stuttgart. Mühendislik ya da teknik alanlardan birinde okumak isteyen öğrenciler interdisipliner ve uluslararası birçok program sunan bu üniversitelerden birini de seçebilirler. Almanya’da mühendislik bilimlerinden mezun olanların %51’i TU9 üniversitelerinden mezundur ve toplam üniversite öğrencilerinin %10’u TU9 üniversitelerinde öğrenim görmektedir. Yine mühendislik bilimlerinde yapılan tüm doktora çalışmalarının %57’si TU9 üniversitelerinde yapılmaktadır.

Başvuru koşulları

Almanya’da herhangi bir lisans programına başvurabilmek için lise mezunu olmak ve Türkiye’de ÖSYM tarafından örgün bir üniversite programına yerleştirilmiş olmak gerekir. ÖSYM Sınav Sonuç Belgesinde yazan programla aynı isimde ya da benzer bir lisans programına başvurulabilir. Yüksek lisansa başvurmak içinse dört yıllık bir lisans programından mezun olmak ya da mezuniyet aşamasında olmak gereklidir. Dil yeterliliğini başvuruda bulunulacak bölümün belirlediği belgeyle kanıtlamak gerekir.

Dil yeterliliği için TestDaf, DSH – 2, DSD II, Goethe C1 sertifikası, Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Kleines veya Großes Deutsches Sprachdiplom dil sertifikalarından biri istenir ya da ‘Studienkolleg’lerde yapılan ‘Feststellungsprüfung’ sınavının Almanca bölümünü başarıyla tamamlamış olmanız beklenir.

Almanya’daki yükseköğretim kurumları merkezi bir sisteme bağlı olmayan özerk kurumlar olduğu için başvuru belgelerini bizzat belirler ve bireysel başvurular arasından öğrencilerini kendileri seçer. Başvuru dosyasında istenen belgeler genelde aşağıdaki şekildedir. Türkçe belgelerin çevrilmesi gerekir:

 • Başvuru Formu
 • Dil Yeterliliği Belgesi
 • ÖSYM Sonuç Belgesi
 • Lisans için: Lise Not Dökümü, Lise Diploması
 • Yüksek Lisans için: Transkript, Üniversite Diploması
 • Ayrıntılı Özgeçmiş ve Niyet Mektubu
 • Akademik referans mektubu
 • Varsa sertifikalar ve staj katılım belgeleri

Başvuru için gerekli belgeler ve başvuru şartları okuldan okuldan okula değişebilir. Bu yüzden başvuracağınız okulun web sitesini dikkatle inceleyiniz.

Lisans ve yüksek lisans bölümlerini inceleyebileceğiniz sayfalarımız:
http://www.daad.de/deutschland/studienangebote/studiengang/en/
http://www.daad.de/deutschland/studienangebote/international-programs/de/

DAAD hakkında

DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) Almanya’daki yükseköğrenim kurumlarını temsil etmek üzere 1925 yılında kurulmuş, dünyanın her köşesinden öğrencilere ve araştırmacılara burs olanakları sunan, ülkelerarası akademik işbirliğini destekleyen Almanya merkezli bir sivil toplum kuruluşudur. DAAD İstanbul ve Ankara Danışma Merkezleri’nde Almanya`daki yükseköğrenim koşulları, araştırma ve burs olanakları konusunda genel bilgi verilmektedir. DAAD’nin Türkiye’ye yönelik sunduğu tüm burs programlarını web sitemizde bulabilirsiniz:
www.daad-turkiye.org

[email protected]
[email protected]

www.daad-turkiye.org

Etiketler
Yorum yok

Sorry, the comment form is closed at this time.