TURKISH STUDENT - Yurtdışı Eğitim Rehberiniz
AnasayfaÜlkelerAlmanya'da EğitimAlmanya Öğrenci Vizesi ve Öğrenim Vizesi
Almanya Öğrenci Vizesi Ve Öğrenim Vizesi

Almanya Öğrenci Vizesi ve Öğrenim Vizesi

Birkaç haftalık işlem süresi gözönünde tutularak, başvurunun mutlaka yüksek öğrenimin başlangıcına yetişecek şekilde, zamanında yapılması gerekmektedir.

Lütfen ayrıca hazırlanmış  “Öğrenim ve geçim giderlerinin finansmanına ilişkin bilgi notu“ başlıklı bilgi notlarını da aşağıda inceleyiniz.

Gerekli Evraklar

Vize dosyasına aşağıda belirtilen belgelerin asılları ve ikişer adet fotokopileri sunmak gereklidir:

 • Alman dilinde eksiksiz olarak doldurulmuş ve başvuru sahibinin kendisi tarafından imzalanmış iki adet başvuru formu
 • 3 adet biyometrik özelliklere uygun vesikalık resim (6 aydan eski ve bilgisayar baskısı olmamalı)
 • En az bir yıl geçerli (imzalı) T.C. Pasaportu. Pasaport 10 yıldan eski olmamalı ve en az iki boş sayfası olmalı
 • Tam Tekmil Vukuatlınüfus kayıt örneği. Nüfus kayıt örneğinde özellikle „Düşünceler“ bölümünün eksiksiz doldurulmuş olduğuna, anne baba, tüm kardeş ve çocukların belirtili olduğuna lütfen dikkat ediniz.
 • Anne babaya ait ikametgah belgesi
 • Almanya`daki öğrenim için üniversiteye giriş hakkının kazanıldığını kanıtlayan belgeler. Örneğin Almanya`daki üniversitenin başvuru teyidi (Bewerberbestätigung) veya kabul belgesi (Zulassungsbescheid).
  Not: Üniversiteye giriş hakkı veren belge Almanya`da bu tür belgelerin incelemesini yapan
  makam (örn. Eğitim Bakanları Konferansı) tarafından da incelenebilir. Bununla ilgili Almanya`daki her üniversiteden bilgi edinebilirsiniz.
 • Motivasyon yazısı (ya doğrudan Almanca yazılmış ya da Almanca tercümesi olmalı)
 • Eksiksiz ve ayrıntılı özgeçmiş
 • Lise Diploması ve Almanca tercümesi
 • Üniversite sınavında (YGS ve LYS) hangi bölümün kazanıldığını gösteren LYS-Sonuç Belgesi ve Almanca tercümesi
 • Zaten Türkiye`de öğrenim görmekteyseniz: Güncel Ögrenci Belgesi, Transkript ve varsa diploma ile Almanca tercümeleri
 • İcabında okul veya üniversiteden mezun olduktan sonra yapılan işler hakkında belgeler
 • Vize verildikten sonra en az 30.000 Avro teminatlı ve tüm Schengen ülkelerinde geçerli yurtdışı sağlık sigortası yaptırılmalı. Bu sigorta Almanya`da öğrenci sigortası yaptırılana kadar geçerli olmalı.

Üniversite öğreniminden önce Almanya`da yoğunlaştırılmış bir dil kursuna katılmak istiyorsanız, “Almanya`da yoğunlaştırılmış dil kursu vizesi hakkında bilgi notu“ na göre de gerekli belgeleri sunmanız gerekir.

Söz konusu öğrenim için burs alıyorsanız bursiyerler için bilgi notunu da dikkate alınız (Aşağıda).
Büyükelçilik, Vize Bölümü tarafından yüksek öğrenim konularına ilişkin bilgi verilemeyeceği ve bu konuda Büyükelçiliğin Kültür Bölümü ile irtibata geçilmesi gerektiğini duyurur

Yoğunlaştırılmış dil kursu için gerekli vize hakkında

Birkaç haftalık işlem süresi gözönünde tutularak, başvurunun mutlaka kurs başlangıcına yetişecek şekilde, zamanında yapılması gerekmektedir. Aşağıda belirtilen belgelerin hem asıllarının hem fotokopilerinin sunulması gereklidir:

 • Alman dilinde eksiksiz olarak doldurulmuş ve başvuru sahibinin kendisi tarafından imzalanmış iki adet başvuru formu + İkamet Kanunu`nun 55. maddesine göre gerekli ek belge
 • 3 adet biyometrik özelliklere uygun vesikalık resim (6 aydan eski ve bilgisayar baskısı olmamalı)
 • En az bir yıl geçerli (imzalı) T.C. Pasaportu. Pasaport 10 yıldan eski olmamalı ve en az iki boş sayfası olmalı
 • Tam Tekmil Vukuatlı nüfus kayıt örneği. Nüfus kayıt örneğinde özellikle „Düşünceler“ bölümünün eksiksiz doldurulmuş olduğuna, anne baba, tüm kardeş ve çocukların belirtili olduğuna lütfen dikkat ediniz.
 • Anne babaya ait ikametgah ilmuhaberi
 • Özel bir dil kursuna dair kayıt belgesi veya özel dil okulu/üniversitesi tarafından verilen ve haftalık 18 saatlik bir dil kursuna katıldığınızı teyit eden yazı. Not: Entegrasyon, akşam ve haftasonu kursları bu şartları yerine getirmemektedir ve kabulleri de mümkün değildir.
 • Türkiye`deki ekonomik durumunuza ve aile bağlarınıza ilişkin belgeler (mal varlığına dair belgeler ör. Hesap cüzdanları, gayrımenkul vs. ve akraba bağlantılarınızı gösteren belge).
 • Vize verildikten sonra en az 30.000 Avro teminatlı ve tüm Schengen ülkelerinde geçerli Yurtdışı   sağlık sigortası yaptırılmalı. Bu sigorta Almanya`da öğrenci sigortası  yaptırılana kadar geçerli olmalı.

Not: Hemen dil kursunu müteakip Almanya`da öğrenim görmek istiyorsanız, doğrudan öğrenci ve öğrenim vizesi başvurusunda bulunmanız gerekir (bkz. “Öğrenci ve öğrenim vizesi hakkında bilgi notu”).

Mesleğinizi icra edebilmek için bu kursa katılacaksanız, ayrıca tercümesiyle birlikte işverenin aşağıdaki hususları teyit eden yazısı:

 • Almanca bilgisinin mesleki gelişiminiz bakımından gerekli olduğu
 • O işyerinde çalışacağınız süreye, pozisyonunuza ve aylık kazancınıza dair bilgiler içermeli.

Şayet Türkiye`de başlanmış bir dil eğitiminin pekiştirilmesi için bu kursa gereksinim duyuluyorsa, ayrıca aşağıdaki belgeler de gereklidir:

 • Katıldığınız kurslara ilişkin belge (ör. Goethe Enstitüsü`nden)
 • Belgelerle birlikte kursa katılma gerekçeleriniz (ör. Yabancı öğrencilerin üniversite öğrenimine yönelik yapılan Almanca sınavına (DSH), veya Alman Dili ve Edebiyatı sınavına hazırlık amacı)

Gerek duyulması halinde, başka belgelerin de istenebileceğini lütfen gözönünde bulundurunuz. Yukarıda belirtilen belgelerin ibraz edilmiş olması, mutlaka vize verileceği anlamına gelmemektedir.

Öğrenim ve geçim giderlerinin finansmanına ilişkin bilgi
Aşağıda belirtilen belgelerin hem asıllarının hem fotokopilerinin ibraz edilmesi gereklidir:

 • İkamet Yasası`nın 66-68. maddelerine göre Almanya`da verilmiş ve taahhütte bulunanın ödeme gücünün kanıtlandığı bir taahhütname (dil kursu veya öğrenim için olduğu belirtilmeli) veya Almanya`da bloke hesap açıldığına dair belge
 • Federal Eğitim Teşvik Kanunu`na göre 7.908,- Avro para yatırılmalı ve bu paradan aylık 1/12`si (=659,- €) çekilebilecek durumda olmalı

Almanya`da bloke hesap hizmeti veren herhangi bir bankada bloke hesap açtırabilirsiniz.
Örn.: İşbank GmbH İşbank GmbH Filiale Berlin Deutsche Bank
Goethestr.21 Müllerstr. 150 [email protected]
80336 München 13353 Berlin Tel: 0049 40 3701 5146
Tel: 0049 89 5307923 Tel: 0049 30 254 2270 Faks: 0049 40 3701 3242
Faks: 0049 89 5380302 Faks: 0049 30 265 55252
https://www.deutsche-bank.de/pbc/pkstudium-international_students.html

 

Bursiyerler için önemli uygulamalar

 1. Türk bilim kurumlarının (ör. TÜBİTAK) bursiyerleri burs süresi ve miktarının belirtili olduğu burs onay belgesini sunmaları gerekir.
 2. Erasmus/Sokrates veya Leonardo da Vinci gibi AB kısmi burslarından faydalanan bursiyerler burs süresi ve miktarının belirtili olduğu burs onay belgesini sunmaları gerekir. Ayrıca,ebeveyn tarafından verilen noter onaylı taahhütname ve Almanca tercümesi de ibraz edilmeli. Taahhütnamede öğrenciye aylık asgari 234,- € verileceği belirtili olmalıdır (Aylık burs miktarı ile Federal Eğitim Teşvik Kanununa göre belirlenmiş 659,- € arasında eksik kalan kısım). Taahhütnamenin yanı sıra ebeveynin geliri ile malvarlığına ilişkin de belgeler sunulmalı. Örn.: Güncel hesap cüzdanı, yatırım hesabı, maaş bordrosu vs.
 3. Alman kamu kuruluşlarından (ör. DAAD vs.) tam burs alanlarda finansmanla ilgili kanıt zorunluluğu yoktur.

Not: Burs onayını (ör. DAAD veya Erasmus/Sokrates) ibraz edenler vize ücretinden muaftır. Diğer
durumlarda vize harcı 60,- Avro`dur.

 

Önemli not: Yukarıda belirtilen belgelerin ibraz edilmiş olması, mutlaka vize verileceği anlamına gelmemektedir. Gerek duyulması halinde, başka belgelerin de istenebileceğini lütfen gözönünde bulundurunuz.

Elçilik ve Konsolosluklar bu bilgileri her an değiştirme hakkına sahiptirler. Dolayısıyla herhangi bir aksaklığın olmaması için başvurunuz sırasında elçiliklerin kendi sayfalarını da konuyla ilgili kontrol ediniz.

Yorum yok

Sorry, the comment form is closed at this time.